İhale İlanı

Erzincan İl Özel İdaresi Er İdare Turizm İnşaat Gıda Temizlik Hizmetleri Alımı San. ve Tic. A.Ş.
tarafından ihalesi yapılacak olan Bayburt Hidroelektrik Santralinin kiraya verilmesi işine ait ihale ilan
metni aşağıya eklenmiştir.

EK: İhale Detay Bilgileri