K Yetki Belgeleri

TARİHÇE:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmalar için düzenlenen K türü Yetki Belgelerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince belirlenecek Odalar aracılığıyla verilmesine ilişkin yetki devri gerçekleştirilmiştir. Verilen yetki devri çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 21.09.2005 tarihinde yapılan protokole istinaden, 58 adet Ticaret / Ticaret ve Sanayi Odası yetkilendirilmiştir.

K YETKİ BELGESİ NEDİR?

Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

  • K1 Yetki Belgesi: Ticari amaçla yük taşımacılığı yapacak gerçek kişiler için 25 ton şirketler için 50 ton ve üzeri kapasiteli araçları bulunanlara,
  • K1* Yetki Belgesi: Yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altında kapasitesi bulunan (kamyonet vb.)  ticari araçlarla taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara,
  • K1Ö Yetki Belgesi: Özel amaçlı taşıtlarla araç kurtarma vb. hizmetlerinin verilmesi,
  • K2 Yetki Belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili yük taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  • K2* Yetki Belgesi: Yüklü ağırlığı 3,5 ton veya altında kapasitesi bulunan araçlarla (kamyonet vb.) kendi iştigal konusu ile ilgili taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  • K3 Yetki Belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara 35 ton kapasiteli ticari mahiyette araç sahibi gerçek kişi veya şirketlere,

verilir.

NASIL ALINIR?

K Türü Yetki Belgesi almakla yükümlü bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, vergi kaydının bulunduğu ilde belge düzenleme konusunda yetkilendirilen Ticaret / Ticaret ve Sanayi Odalarına başvurmaları gerekmektedir.

K Yetki Belgeleri Birimi
Haluk GÖKDEMİR
0 (446) 214 29 81 – Dahili: 1240
h.gokdemir@erzincantso.org.tr
Sayısal Takograf Birimi
Selçuk ÖZDEMİR
0 (446) 214 29 81 – Dahili: 1220
selcuk.ozdemir@erzincantso.org.tr