İmalat Yeterlilik Belgesi

Kapasite Raporu olan firmalara sahip olduğu makine teçhizat ve personelle ürettiği ürünleri gösteren ve genellikle Kamu İhalelerinde kullanılan bir belgedir.

Odamız üyesi olup, Kapasite Raporu tanzim edilmiş firmalar Odamıza müracaat ederek İmalat Yeterlilik Belgesi alabilirler.

İmalat Yeterlilik Belgesi Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

SANAYİ BİRİMİ
Zeki Buğra AKMAN
0 (446) 214 29 81 – Dahili: 1190
akman@erzincantso.org.tr