İş Makinası Tescili

İş Makinasının Tanım ve Kapsamı Nedir?

İş makinaları, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinasını Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

 1. Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
 2. Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
 3. Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
 4. Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinasının Tescili Neden Zorunludur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler. (İş Makinalarının tescili ile ilgili esasları okumak için tıklayın)

İş Makinasının Satış ve Devirleri Nasıl Yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinası Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

A. İlk defa tescili yapılacak araçlar için;

 • Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinasının  tescilini talebeden dilekçe (dilekçe örneği için tıklayın),
 • Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
 • Teknik belge (Makina Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makina mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacaktır; teknik belge örneği için tıklayın).
 • Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,
 • Oda harcı olarak 3.000,00 TL Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırır.

B. Tescili yapılmış araçlar için;

 • Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinasının tescilini talebeden dilekçe (dilekçe örneği için tıklayın),
 • Noter satış sözleşmesi (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir),
 • Oda harcı olarak 3.000,00 TL Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılır.

C. Veraset ilamı.

D. Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda  mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

Not: Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.

İş Makinası Tescili Birimi
Suat MAYDA
0 (446) 214 29 81 – Dahili: 1180
suat.mayda@erzincantso.org.tr