Ekspertiz Raporu

5174 sayılı TOBB Kanununun Odaların Görevleri Başlıklı 12.Maddesi ve 26. Maddesi gereğince, Üyelerin ve kurumların taleplerine istinaden ithalat/ihracat, üretim/tüketim, makine ve menkul/gayrimenkul rayiç bedel, vb. konularda, tespite ve belgelere dayalı olarak her türlü ekspertiz raporlarının tanzim edilmesidir.

Odamızca, Ekspertiz Raporunun tanzim edilebilmesi için Üyelerimizden, Odamız üyesi olmayan şahıs veya tüzel kişiliklerin, kamu kurum ve kuruluşların Odamıza  ekspertiz konusunu da içerecek şekilde başvuru yapması gerekmektedir.

SANAYİ BİRİMİ
Zeki Buğra AKMAN
0 (446) 214 29 81 – Dahili: 1190
akman@erzincantso.org.tr