Fiili Tüketim Belgesi

Tahsis, kota veya izne tabi bazı ürünlerin, belirli bir döneme ait hammadde olarak tüketim miktarlarının tespit edilmesine yönelik yapılan ekspertiz işlemidir.

Fiili Tüketim Belgesi, genellikle Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin temininde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ibraz edilmek üzere düzenlenen ve temin edilecek olan ürüne ait talep edilen dönemlere ilişkin fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren raporlar.

Ayrıca, Özel Tüketim Vergisine tabi ürünlerin ilgili dönemlerde üretimde fiili olarak kullanıldığının tespit edilmesi amacıyla hazırlanan belgedir. ÖTV’ye tabi ürünlerin imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik mahsup işlemlerinde kullanılan bir belgedir.

Söz konusu fiili tüketim belgesi müracaatında aranacak belgeler:

  1. Müracaat Dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  2. Fiili Tüketim Raporu (Yeminli Mali Müşavir onaylı)
  3. Onaylayan Yeminli Mali Müşavire ait faaliyet belgesi fotokopisi.

YMM onaylı Fiili Tüketim Raporu başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız

SANAYİ BİRİMİ
Zeki Buğra AKMAN
0 (446) 214 29 81 – Dahili: 1190
akman@erzincantso.org.tr