Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

Vizyonumuz

Tarihin ve Coğrafyanın Erzincan’a yüklediği ticaret kültürüne uygun, “sürekli öğren, geliş ve değiş” sloganını temel hizmet prensibi haline getiren Odamız, üyelerinin ihtiyaç beklentilerini en üst düzeyde karşılama noktasında proaktif bir rol üstlenerek iş dünyasına danışmanlık yapan, üyelerine ve topluma yeni bilgiler kazandıran, deneyimler yaşatan ve değerler katan bir kurum olma anlayışını benimsemiştir.

Misyonumuz

Odamızın belirlemiş olduğu vizyona nasıl gideceği konusundaki Misyonumuz,

 • Üyelerimize, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ötesinde tarafsız, hızlı ve doğru hizmet sunmak,
 • Üyelerimizin, Odamız ile birbirileri ve toplum ile ilişkilerinde yüksek ticaret ahlakını hakim kılmak,
 • Karar alma ve uygulamada üye katılımını ön planda tutmak ve sorumluluk vermek,
 • Tüm faaliyetlerin süreç ve sonuç aşamalarında üyelerinin bilgisine sunmak,
 • Tüm faaliyetlerinin sonuçlarında sorumluluk almak,
 • Sürekli öğrenme, gelişme ve değişme için çalışanlarına ve üyelerine çağdaş teknoloji sistemlerini kullanarak ve konusunda uzman kişilerden faydalanarak mesleki konularda eğitim vermek,
 • Üyelerimize, sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların artırılması noktasında danışmanlık yapmak,
 • Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek,
 • İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek, Erzincan’daki iş çevresinin geliştirilmesi ve çağdaşlaşması için proaktif bir rol üstlenilerek, Erzincan’ın, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve projeler üretmek

Kalite Politikamız

Meslek örgütü olarak hizmetlerinde Odamızın yönetim ve faaliyetlerinin;

 • Üst yönetim ve çalışanlarımızla birlikte, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya ve en uygun çözümle taleplerini zamanında ve istenildiği gibi karşılamaya odaklanması,
 • Müşteri şartları, Ulusal mevzuat, Ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak, saygınlık, dürüstlük, güvenirlilik ve devamlılık ilkeleri esas alınarak,  TOBB – ERZİNCAN TSO – Üye üçgeninde kalite hedeflerinden sapmadan sürdürülmesi,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardına, bu standarda uygun olarak hazırlanmış Kalite Yönetim Sistemine ve bu sisteme ait dokümantasyona göre yürütülmesi, her süreçte katma değer yaratılması, sistemin sürekli uygunluğunun gözden geçirilmesi ve değer katmayan faaliyetlerin belirlenmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin, Odamızın Kalite Politika ve Hedeflerini ilke edinmiş, Kalite Sisteminin prosedür, talimat ve diğer dokümantasyonunu öğrenmiş ve özümsemiş, konusunda eğitimli ve uzman personel ile kaliteli ve güvenilir olarak üyelerimizin hizmetine sunulması,
 • Kalite düzeyinin; teknolojik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması sureti ile iyileştirilmesi ve kalitede sürekliliğin sağlanması,
 • İşini severek yapan, yardımlaşan, sürekli gelişen ve ekip çalışmasında başarılı, ülke, kurum, üye ve çevre çıkarlarını düşünen, kaliteli iş üreten, proaktif düşünüp hata oluşmadan önleyici tedbirler alarak yaptığı işlerde etkinliği hedef alan eğitimli ve nitelikli personel çalıştırılması,
 • Üyelerle işbirliği yapılması, yaşam ve iş standartlarını yükseltmeye ve işlerini kolaylaştırmaya odaklı hizmet sistemimizin hizmet sonrası faaliyetlerle de daha güçlü yapıya kavuşması ve üye memnuniyetinin koşulsuz sağlanması,

Kalite Politikamızdır.