Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi

Levha Kaydı Bulunan Sigorta Acenteleri Plaka Basımı

Sigorta Acenteleri Levha Plaka Basımı

Sigortacılık Levha sistemine kaydı bulunan sigorta acentelerine verilecek olan levha plakalarının tanzimi ve dağıtımına başlanmıştır. İşlemler için aşağıda belirtilen hususlar dahilinde gerekli düzenleme ve belgelerin hazırlanarak başvuruda bulunulması rica olunur.

Sigorta Acentesinin unvan bilgilerinde, sehven yazılan bilgilerin düzeltilmesi, ilgili mevzuata uygun olmayan acente unvanlarının ise ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi ve bu işlemler sonrası levha tanzim edilecektir. (Acente unvanında “sigorta” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve” ifadesi, yetkili acente unvanlarında ise “danışmanlık, ticaret vb.” gibi sigorta acenteliği mesleği dışında bir işle iştigal ettiği izlenimi oluşturan ifadeler kullanılmamalıdır.)

Levhaya kayıtlı her bir sigorta acentesi için sadece bir adet plaka tanzim edilecektir.

Söz konusu plaka ilgili acenteye (gerçek kişi acentenin kendisi veya teknik personeli, tüzel kişi acentenin ise, müdür, ortak veya teknik personeline) imza karşılığı teslim edilecektir.

Plaka tesliminden önce iletişim bilgileri beyanı, statik internet protokol adresi (Statik IP), mesleki sorumluluk sigortası poliçesi, sisteme işletilmemiş şube/şubelerinin bildirimleri, çalışılan ya da fesih edilen sigorta şirketleri tescilleri sisteme işletilecektir. (Tüzel kişi acentelerin sermayesi ile gerçek kişi acentenin mal varlığı beyanı en az 50.000,-TL olmalı)

Sigorta acentesinden plaka için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi

Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi Başvuruları

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 22.04.2014 tarih, 28980-mükerrer sayı) yürürlüktedir.

Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelge (2008/15)”si de yayınlanmıştır.

Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğü”nce hazırlanan web sayfasında www.sigorta.org.tr adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama da mevcuttur.

Uygunluk Belgesi Başvurusunda Odaya Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler:

 • Dilekçe,
 • Vergi Levhası,
 • SGK hizmet dökümü, (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • İşe giriş bildirgesi,
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti-asıl,
 • İkametgâh belgesi (ev adresi)-asıl, (İkametgah Erzincan ili ise belge Odamızdan alınabilir)
 • Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi-asıl, (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
 • İki adet vesikalık fotoğraf-asıl,
 • Diploma aslı ve 1 adet fotokopi,
 • SEGEM belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
 • Ticaret sicil gazetesi-fotokopi, (kuruluş+acente sözleşmesi+sermaye+adres v.d.değişikliği)
 • Ticaret sicil tasdiknamesi-asıl,
 • Mal varlığı beyanı-asil ve ıslak imzalı,
 • Taahhütname (ek-2 ve ek-3)-asıl ve ıslak imzalı,
 • Bilgi formu ek-4-asil ve ıslak imzalı,
 • (yabancı dil biliniyorsa) yabancı dil belgesi-KPDS sonuç belgesi+ diploma+ milli eğitim onaylı dershane belgesi fotokopileri,
 • (sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa) sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti-fotokopi,
 • Telefon, Faks / e-posta vb. Bilgiler için beyan-asıl ıslak imzalı

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri Teknik Personeli İçin İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti-asıl,
 • İkametgâh belgesi (ev adresi)-asıl (İkametgah Erzincan ili ise belge Odamızdan alınabilir),
 • Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi-asıl (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • Diploma aslı ve 1 adet fotokopi,
 • SEGEM belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
 • İki adet vesikalık fotoğraf-asıl,
 • SGK hizmet dökümü, (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • İşe giriş bildirgesi,
 • Cep telefonu numarasının yazılı beyanı

Uygunluk Belgesi Başvurusunda Odaya Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Ticaret sicil gazetesi-fotokopi, (kuruluş + acente sözleşme + yetkili kişi + ortaklık + sermaye + adres vd. değişikliği)
 • Ticaret sicil tasdiknamesi-asıl,
 • Şirket ana sözleşmesi-fotokopi, (ticaret sicil gazetesi)
 • Vergi levhası sureti-fotokopi,
 • Taahhütname (ek-2 ve ek-3)-asıl ve ıslak imzalı,
 • Bilgi formu ek-4 – asıl ve ıslak imzalı,
 • (sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa) sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti-fotokopi,
 • Telefon, Faks / e-posta vb. bilgiler için beyan-asıl ıslak imzalı,
 • İmza sirküsü-fotokopi,
 • Statik IP adresinin yazılı olduğu belge (Hizmet alınan servis sağlayıcı tarafından onaylı olmalı, örn: Türk Telekom, Turkcell Superonline vb.)

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Yetkilileri İçin İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti-asıl,
 • İkametgâh belgesi (ev adresi)-asıl (İkametgah Erzincan ili ise belge Odamızdan alınabilir),
 • Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi-asıl (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • En son mezun olunan okul diploma aslı ve 1 adet fotokopi,
 • SEGEM belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
 • Taahhütname ek-2-asıl ve ıslak imzalı,
 • Bilgi formu ek-4 -asıl ve ıslak imzalı,
 • İki adet vesikalık fotoğraf-asıl,
 • SGK hizmet dökümü, (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • İşe giriş bildirgesi,
 • Cep telefonu numarasının yazılı beyanı

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Müdürü İçin İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti-asıl,
 • İkametgâh belgesi (ev adresi)-asıl (İkametgah Erzincan ili ise belge Odamızdan alınabilir),
 • Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi-asıl (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • En son mezun olunan okul diploma aslı ve 1 adet fotokopi,
 • SEGEM belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
 • İki adet vesikalık fotoğraf-asıl,
 • SGK hizmet dökümü, (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • İşe giriş bildirgesi,
 • Taahhütname ek-2-asıl ve ıslak imzalı,
 • Bilgi formu ek-4 – asıl ve ıslak imzalı,
 • (yabancı dil biliniyorsa) yabancı dil belgesi – KPDS sonuç belgesi+ diploma+Milli Eğitim onaylı dershane belgesi fotokopileri,
 • Cep telefonu numarasının yazılı beyanı

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Teknik Personeli İçin İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti-asıl
 • İkametgâh belgesi (ev adresi)-asıl (İkametgah Erzincan ili ise belge Odamızdan alınabilir)
 • Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi-asıl (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • En son mezun olunan okul diploma aslı ve 1 adet fotokopi
 • SEGEM belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
 • İki adet vesikalık fotoğraf-asıl
 • SGK hizmet dökümü, (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • İşe giriş bildirgesi,
 • Cep telefonu numarasının yazılı beyanı

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Şubeleri İçin İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Ticaret sicil gazetesi-fotokopi, (kuruluş+acentesi sözleşme+yetkili kişi +sermaye+adres değişikliği)

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Gerçek Kişi Ortakları İçin İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti-asıl
 • Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi-asıl (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • Taahhütname ek-2 -asıl ıslak imzalı
 • Bilgi formu ek-4 -asıl ıslak imzalı
 • Cep telefonu numarasının yazılı beyanı

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Tüzel Kişi Ortakları İçin İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Taahhütname ek-2 -asıl ıslak imzalı
 • Bilgi formu ek-4 -asıl ıslak imzalı
 • Cep telefonu numarasının yazılı beyanı

Not:

 • Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.
 • Mesleki tecrübe SSK veya Bağ-Kur’dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır.
 • Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.

Levhaya kayıtlı bulunan Sigortacılık Acentelerinin

Firmanız ile ilgili alınan kararlar neticesi, Ticaret Siciline yaptırmış olduğunuz (Adres değişikliği, Acentelik sözleşmesi, Unvan değişimi, Ortak hisse devri, Müdür değişikliği vb.) ve Teknik personel  giriş ve çıkışları gibi levhaya kaydedilecek işlemlerinizi, Odamız 1. Kat Ticaret Sicil Servisinde bulunan Sigortacılık bölümüne, ilgili dilekçe ile birlikte gerekli belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

Sigorta Acenteliği ile ilgili tüm sorularınızı aşağıda bildirilen e-mail adresine gönderebilirsiniz.

Sigortacılık sektör duyuruları ile ilgili lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.sigorta.org.tr

İlgili Dosyalar
EK1-A.B- Öğrenim Düzeyi ve Mesleki Deneyim
EK2-EK3 Taahhütname
EK4- Bilgi Formu
EK5-EK6-EK7-EK8
Sigortacılık Birimi
Didem AYDIN
0 (446) 214 29 81 – Dahili: 1000
didem.aydin@erzincantso.org.tr