Mücbir Sebep Belgesi

Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 29 uncu “Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir.” maddesine istinaden düzenlenmektedir.

Yüklenilen işin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen olanaksız olduğuna dair belgelere yer verilmesi durumda düzenlenebilmektedir.

SANAYİ BİRİMİ
Zeki Buğra AKMAN
0 (446) 214 29 81 – Dahili: 1190
akman@erzincantso.org.tr