Erzincan Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Verilen Belgeler Artık Elektronik Ortamdan Alınabilecek

04.01.2021 tarihi itibariyle Erzincan Ticaret Sicili Müdürlüğünce; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İflas ve Konkordato Belgesi (4734 Sayılı K. 10.Mad. a ve b bendi) ile Merkez Nakli Belgesi (111. Madde Belgesi) MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden e-imzalı olarak verilmeye başlanmıştır.

Notlar:

  • E-Belge başvurunuzu https://mersis.gtb.gov.tr adresinden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz. Başvuru şirket yetkilisi tarafından MERSİS üzerinde oluşturulan kullanıcı kaydı ile yapılacaktır.
  • E-Belge taleplerinin karşılanması mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir.
  • Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne fiziki olarak yapılan belge başvuruları ayrıca karşılanmaya devam edecektir.

E-belge hizmetinden faydalanabilmek için aşağıdaki başvuru adımlarını takip ediniz.

  1. MERSİS kullanıcı kaydınıza giriş yaparak E-belge başvurunuzu oluşturun.
  2. E-Belge harcını Sanal-POS üzerinden ödeyiniz.
  3. Ödeme bilginiz Ticaret Sicil Müdürlüğüne iletilir.
  4. E-Belgeniz güvenli E-İmza ile imzalanarak oluşturulur.
  5. Talep ettiğiniz E-Belgenize “Belge Başvuruları” bölümünden ulaşılır.
  6. E-Belgeniz “İndir/Yazdır” seçenekleri ile kullanıma hazırdır.