Basit Konaklama Tesisleri Belgelendirme İşlemleri Hakkında

T.C. Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de, Basit Konaklama Tesislerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, 7334 sayılı Kanunla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa eklenen geçici 11’nci maddenin;

  • Birinci fıkrasında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte (28.07.2021) ilgili idaresinden alınmış (Belediye ve Özel İdare) işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve Turizm İşletme Belgesi bulunmayan konaklama tesislerine Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi almaları zorunluluğu getirilmiştir.
  • Üçüncü fıkrada ise; Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz, bu tesislerin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir, hükmü yer almaktadır.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.