Yıllık İşletme Cetveli ile İlgili Önemli Duyuru

T.C. Erzincan Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların, aynı kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren Yıllık İşletme Cetvellerini her yıl sonu itibariyle en geç 4 ay içinde Bakanlığa (İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne) vermesi gerekmektedir.

30 Nisan 2023 tarihi sonuna kadar verilmesi zorunlu olan 2022 yılı yıllık işletme cetvelini vermeyen firmalar hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi kapsamında 5.252 – TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu doğrultuda, ilimiz sanayi işletmelerinin 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde vermeleri ve idari para cezasına kalmamaları açısından önem taşımaktadır.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerinin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiş olup sisteme kayıtlı sanayiciler İl Müdürlüklerine gelmeden elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, yıllık işletme cetvelini belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.

Üyelerimize önemle duyurulur.