TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri Hk.

Sayın TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri,

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri, 19 Ekim 2023 Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında Odamız Toplantı Salon’unda gerçekleştirilecektir.

Oda seçmen listesi, Odamıza 03.10.2023 tarihi itibariyle asılmış olup, web sayfamızda da yayınlanmaktadır. İcra Komitesi Üyeliği kontenjan dağılımı ve seçime ilişkin diğer bilgiler ekte yer almaktadır.

“İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları”, 11 Ekim 2023 Çarşamba gününden itibaren 17 Ekim 2023 Salı günü mesai bitimine kadar, bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile Odamıza yapılacaktır.

İcra Komitesi aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste 18 Ekim 2023 Çarşamba günü mesai başlangıç saatinden itibaren Odamızda bulunan ilan panosuna asılmak ve web sitemizde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Seçimde, sadece seçmen listesinde ismi bulunan kişi oy kullanabilecek olup, vekaleten oy kullanılması mümkün değildir.

Bilgilerinize sunarız

Ek: Bilgi Notu ve Seçmen Listesi