Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Duyurusu

Erzincan İli Sigorta Acenteleri Delege seçimi; ek’te sunulan “Seçmen Listesi”nde mevcut Sigorta Acenteleri arasından  7 Temmuz 2023 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

Seçimler;  Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda yapılacak olup, seçim günü oy kullanma süresi saat 09:30’da başlayacak ve bu süre saat 16:30’da sona erecektir. Erzincan İli Bir (1) İl Delegesi ile temsil edilecektir.

TOBB tarafından belirlenen ve Erzincan ili sigorta acentelerini gösteren seçmen listesi  Odamızın www.erzincantso.org.tr internet sitesinde ve Hizmet binamızın İlan panosunda 13  – 14 Haziran 2023 Salı ve Çarşamba günleri olmak üzere (2) iki iş günü süreyle ilan edilecektir. Söz konusu listeye ayrıca Birliğimizin http://www.sigorta.org.tr adresli internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Erzincan İl Delegesi adaylığı için başvurular; 3 Temmuz 2023 Pazartesi  gününden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, söz konusu başvuruların alımına ilişkin süre 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü mesai bitimi itibariyle sona erecektir. İl delege adayı olmak isteyenler, Odamıza bir dilekçe ile başvuracaktır.

Başvuru sırasında; tüzel kişi sigorta acenteleri, kendilerini temsil edecek olan gerçek kişi temsilcisinin ismini de adaylık başvurusu esnasında Odamıza bildirilecektir. Usul ve Esaslara uygun olduğu tespit edilen adaylara ilişkin gerekli bilgileri içeren liste Odamızın ilan yerlerinde asılmak ve internet sitesinde yayımlanmak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edecektir.

Oy kullanma şartı olarak “acenteyi temsil ve ilzama yetkili olanlar” OY KULLANABİLECEK, acenteyi temsil ve ilzama yetkili olup, levhada “müdür, genel müdür ya da genel müdür yardımcısı” unvanı ile kayıtlı olanlar ADAY olabilecekler. Oy kullanma esnasında tüzel kişiler son 1 ay içerisinde Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış olan seçim yetki belgesi ile gerçek kişiler ise sadece nüfus cüzdanlarını ibraz ederek oy kullanacaklardır.

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği seçim sürecini bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla.

EKLER:
Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Seçmen Listesi
Seçim Takvimi
Örnek Adaylık Dilekçesi