Seçmen Listeleri Askı İlanı Duyurusu

2 Ekim 2022 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında Odamız hizmet binasında (Atatürk Mahallesi Fevzipaşa Cadddesi No:17/101 Erzincan) yapılacak olan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerine ilişkin olarak; Erzincan Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun ilan metni ve Odamızın seçim bilgilendirme metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

İLAN

MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 02.10.2022 Pazar günü yapılacak olan Organ seçimleri ile ilgili; seçme ve seçilme hakkına haiz listeler 13 Eylül 2022 Salı günü saat 08:00 dan 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17:00 ye kadar Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında 3 (üç) iş günü askıya çıkartılmıştır.

Askı süresi içerisinde seçme ve seçilme hakkına haiz olan listelere; 5174 sayılı kanunun 84/3 maddesi gereğince yapılacak itirazlara yetkili merciinin Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımız olduğu hususu ilan olunur. 12/09/2022

BAŞKAN-211923