Milli Emlak Müdürlügü’nden İhale İlanı

Mülkiyeti Hazineye ait lojmanların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre açık
teklif usulüyle 16.08.2022 tarihine tesadüf eden günde ilanda karşılarında belirtilen saatlerde yapılacak
olup, ihaleye ilişkin ilan metni aşağıda ektedir.