Milli Emlak Müdürlüğü’nden İhale İlanı

Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, 393 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği çerçevesinde, sera ve
jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak amacıyla kullanılmak
üzere kiralama işlemlerine esas olmak üzere ilan metnine alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

EK: Milli Emlak Müdürlüğü İhale İlanı