Gerçek Kişi (Şahıs) Yeni Kayıt

TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
 2. Kimlik fotokopisi (3 Adet) ve müracaat esnasında kimlik belgesinin aslı.
 3. Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmiş unvan altında  imza beyannamesi (1  asıl – 1 fotokopi).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)
 4. Vesikalık fotoğraf  (3 adet)
 5. Vergi dairesinden iş yeri açılışı ile ilgili yoklama tutanağı ve vergi levhası
 6. Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Odaya kayıt için) veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir.

NOTLAR

 1. https://mersis.gtb.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.
 2. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:
  1. Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl); adresi yurt dışında ise adresi gösterir beyan
  2. Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
  3. Vesikalık fotoğraf (3 adet)
X