Gerçek Kişi (Şahıs) Tür Değişikliği

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe
  2. Tür değiştirme raporu (Küçük ve orta ölçekli firmalarda tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde buna ilişkin beyan ve mali müşavir raporu)
  3. Tür değiştirme planı
  4. Mali müşavirce düzenlenmiş öz sermaye tespit raporu
  5. İlgili mali müşavir faaliyet belgesi
  6. Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan.
  7. Yeni türün kuruluşuna ilişkin belgelerin tamamı

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

X