Gerçek Kişi (Şahıs) Terkin

TERKİN İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Şahıs Terkin Dilekçesi
  2. Mal Beyanı Belgesi
  3. Vergi dairesinden alınacak ticareti terk ettiğine dair görüntüleme belgesi

NOT: 

  • https://mersis.gtb.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.
  • Vefat nedeniyle kapanış talebinde ölüm belgesi, veraset ilamı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmeli (1 adet asıl veya aslı gibidir onaylı olmalı), dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.
X