Gerçek Kişi (Şahıs) Şube Yeni Kayıt

TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
  1. Merkezde yapılan kuruluş, değişiklik ve en son tescilin yayımlandığı sicil gazeteleri
  2. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş izin yazısı
 2. Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
 3. Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmiş unvan altında  imza beyannamesi (1  asıl – 1 fotokopi).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)
 4. Kimlik fotokopisi (3 Adet) ve müracaat esnasında kimlik belgesinin aslı.
 5. Taahhütname
 6. Vesikalık fotoğraf  (3 adet)
 7. Vergi dairesinden iş yeri açılışı ile ilgili yoklama tutanağı ve vergi levhası
 8. Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

NOT:

 • Merkezde faaliyet konusu ile aynı ise şube açılışı yapılmalıdır, farklı ise ayrı bir gerçek kişi merkez kaydı oluşturulmalıdır.
 • https://mersis.gtb.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.
X