Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli – Gelen

TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
    1. Merkezde yapılan kuruluş, değişiklik  ve en son tescilin yayımlandığı sicil gazeteleri
    2. Merkez Sicil Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş izin yazısı
  2. Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
  3. Vesikalık fotoğraf  (3 adet)
  4. Vergi dairesinden iş yeri açılışı ile ilgili yoklama tutanağı ve vergi levhası
  5. Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Odaya kayıt için) veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

X