Gerçek Kişi (Şahıs) Değişiklik İşlemleri

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

A) ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe
 2. Taahhütname
 3. Adres değişikliği ile ilgili vergi dairesi yoklama tutanağı
 4. Yeni adrese düzenlenmiş kira kontratı

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ adresi gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

B) UNVAN, SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe
 2. Taahhütname

C) İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe
 2. Taahhütname
 3. Yeni iştigal ile ilgili vergi dairesi yoklama tutanağı

D) SİGORTA ACENTELİĞİ VEKALETNAMESİ

 1. Dilekçe
 2. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı)
 3. Acentelik sözleşmesi (taraflarca imzalı)

E) SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

 1. Dilekçe
 2. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı)

F) İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe

Değişiklik;

 1. Mahkeme karı ile olmuşsa; değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı,
 2. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği
 3. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı ile Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği

NOT: Değişiklik yapılacak tüm işlemler için https://mersis.gtb.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapılması gerekmektedir.

X