Erzincan, Cazibe Merkezi Programı Kapsamında 6.Bölge Teşviklerinden Yararlanmaya Devam Edecek

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu yaptığı açıklamada “31.12.2021 tarihinde süresi dolacak olan Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak olan yatırımlara sağlanan 6. Bölge desteklerinin süresinin 1 yıl uzatılmasının Erzincan’da yeni yatırımlar açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti.

29 Aralık 2021 Tarihli ve 31704 Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan karar ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile alakalı olan altıncı bölge teşvikleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile bir yıl daha uzatılarak Erzincan Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak isteyen yatırımcı ve yeni yatırımlar açısından çok değerli olmuştur.

Erzincan altıncı bölge teşviklerinden yararlanmaya devam etmesi hususunda taleplerimize olumlu karşılık veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, desteklerini bizden hiç esirgemeyen son Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Erzincan Valimiz Mehmet Makas’a ve Erzincan Milletvekillerimiz Süleyman Karaman ile Burhan Çakır’a teşekkür ederim.” dedi.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi 6.Bölge Teşvikleri

1- Katma Değer Vergisi İstisnası

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Örnek:
Alınacak makine ekipmanlar için KDV ödenmeyecek. Örneğin. 1.000.000,00 (KDV dahil) bir makine ekipman alınımında 180.000,00 TL KDV kısmı muaf olacak.

2- Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Örnek:
Yurt dışından makine alımı yapılırsa gümrük vergisi alınan makinelerin gümrük vergisi ödenmeyecek.

3- Vergi İndirimi

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır. İşletme bir yatırım yaptığında, yapılan yatırım tutarının %55’i kadar olan tutarı vergi indirimine tabi tutulacaktır.

Örnek:
1.000.000,00 TL’lik yatırımın 550.000,00 TL’si vergi indirimi olarak uygulanacaktır.
İşletme yatırımı bitirip işe başladıktan sonra 1.000.000,00 TL kar etmiş olursa, bunun 200.000,00 TL’sini kurumlar vergisi olarak öder. Yatırım teşvik belgesinden doğan 550.000,00 TL’den dolayı bu 200.000,00 TL’den %90 oranında indirim uygulanır ve vergi 20.000,00 TL’ye düşer. Bu indirimlerin toplamı 550.000,00 TL olunca da uygulanan vergi indirimi biter.

4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır.
10 yıl boyunca destekten faydalanılabilir. Asgari ücrete tekabül eden kısmı 554,51 TL.

5- Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  10 yıl boyunca destekten faydalanılabilir. Asgari ücrete tekabül eden kısmı 456,13 TL.

6- Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. 10 yıl boyunca destekten faydalanılabilir. Asgari ücrete tekabül eden kısmı 500,85 TL.

7- Faiz Desteği

Faiz desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır.

8- Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için maliye bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

2021 Yılı Kısmen Bedelsiz Arsa Satış Fiyatımız

20 TL/m² fiyat üzerinden %60 indirimli olarak 8 TL/m² fiyat ile yapılmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Gereği tahsisi yapılan parsel büyüklüğüne göre istihdam sağlanması gerekmektedir.

Parsel Tahsisi için başvuran Gerçek veya Tüzel Kişilerin;

  • 5.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 10,
  • 5.000 m2’den büyük olup 10.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 20,
  • 10.000 m2’den büyük olup 20.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 30,
  • 20.000 m2’den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekmektedir.

9- Katma Değer Vergisi İadesi:

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.