İhale İlanı

Sayın Üyemiz,

Erzincan Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda;

Sözleşmesi resen iptal edilerek 6749 sayılı Kanunun 8. Maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Etüdaş’a ait olan ve mülkiyeti Hâzineye geçen yaklaşık 530 ton buğday, 500 ton arpa, 18 ton mısır, 100 ton melas, 1 ton ayçiçeği hammaddesi satış ihalesi 30.12.2016 tarihine tesadüf eden Cuma günü ilanda karşılarında belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/k maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılacak olup, ihaleye ilişkin ilan metni aşağıda ektedir.

EK: İhale İlanı

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

X