Duyurular

TOBB Standardizasyon Veritabanı Hakkında

TOBB’dan alınan yazıda; standardizasyon konusunda farkındalığı artırmak amacıyla TSE ile gerçekleştirilen çalışmalarda işletmelerde standardizasyon konusuna yeterli insan kaynağı bulunmadığı tespit edilmiş ve bu kapsamda TSE ile birlikte bir eğitim programı oluşturulduğu ifade edilmiştir. Oluşturulan bu eğitimler; İngilizce lisanına hakim (ÜDS, KPDS, YDS sınav sonucunda en az 70 puan veya diğer …

Devamı »

U-ETDS Veri Giriş Zorunluluğu ve Sayısal Takograf Verilerine Yönelik Erteleme Hakkında

10.01.2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre; U-ETDS veri giriş zorunluluğu 01.01.2021 tarihine kadar, Sayısal takograf verilerini arşivleme ve yükleme zorunluluğu; Uluslararası taşımacılık faaliyetleri için 01.01.2021, Ulusal taşımacılık faaliyetleri için 01.01.2024 tarihine kadar ertelenmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Devamı »

VERBİS’e Kayıt Süreleri Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kaydolmak zorundadır. VERBİS’e kayıt süresi Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile; Yıllık …

Devamı »

Denizli Ticaret Borsası’ndan Kuruyemiş Ticareti Yapan Firmaların Mağdur Olmaması için Uyarı Yazısı

İlimizde faaliyet gösteren kuruyemiş firmaları gerek iç piyasada gerekse yaptıkları ihracat ile ülkemiz ekonomisinde önemli bir konuma sahiptir. Son zamanlarda kuruyemiş üretimi yapan üyelerimizden aldığımız şikayetlerde bazı kötü niyetli kişilerin ilimizdeki kuruyemiş firmalarının alım temsilcisiymiş gibi davranarak birçok ilimizde dolandırıcılık yaptıkları, incir, badem, kestane vb. kuruyemiş ürünleri almaya çalıştıkları bilgisi …

Devamı »

IPARD 8. Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım 2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarına ilişkin başvurular kabul …

Devamı »

Yöresel Peynir İmalatı Projesi Yapım İşi İçin İhale İlanı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı Kapsamında sağlanan mali destek ile Erzincan İlinde Yöresel Peynir İmalatı Projesi için yapım işi ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır. ALIMI YAPILACAK YAPIM İŞİ LİSTESİ: LOT 1: Havalandırma Yapım İşi LOT 2: Zemin Döşeme Yapım İşi LOT 3: …

Devamı »

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliğin Kaldırılması Hk.

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yeni Yönetmelik 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı/Gıda Genel Müdürlüğü’ nden TOBB’a gelen yazıda, 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmeliğin 25 Mayıs …

Devamı »

23.Tüketici Ödülleri İlanı

23. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2019 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir. Tüketici Ödül Dalları ve aranan şartlara …

Devamı »

Et ve Süt Kurumu İhale İlanı

T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, sırttan düşme büyükbaş hayvan derisi (kelle derisi dâhil), büyükbaş hayvan sakatatı ve yan ürünleri, küçükbaş hayvan derisi ve bağırsak ile küçükbaş hayvan sakatatı satışı yapılacaktır. İlan ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda ki adresten ulaşabilirsiniz. https://www.esk.gov.tr/tr/13927/Yeni-Sirttan-Dusme-Buyukbas-Hayvan-Derisi-Kelle-Derisi-D-hil-Buyukbas-Hayvan-Sakatati-ve-Yan-Urunleri-Kucukbas-Hayvan-Derisi-ve-Bagirsak-Ile-Kucukbas-Hayvan-Sakatati-Satisi-Yapilacaktir Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

Devamı »

ADR/Taşıt Durum Tespit Belgesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğün’den, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen yazıda, 31 Aralık 2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile trafik siciline tescilli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulanan 2014 …

Devamı »

TSE, Araç Kontrol Merkezleri İhalesi Duyurusu

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDEN 1. İşin Konusu, Kapsamı ve Teklife ilişkin bilgiler şunlardır; 1.1. Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için illerde TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine ait gerekli alt …

Devamı »

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt, Üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içerdiği belirtilmektedir. Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme …

Devamı »

AB Ülkelerine Kuru İncir / Fındık / Antep Fıstığı İhracatı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda, 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında, EK-1’de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ile bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği(AB) ülkelerine ihracatında Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası ile birlikte EK-2’de bir örneği …

Devamı »

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda, 09.01.2019 tarihli Makam Oluru ile taraflarınca yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25.03.2019 tarihli Olur ile değişiklik yapılan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca plastik poşetlerin ücret karşılığında tüketici veya kullanıcıya verildiği ifade edilmektedir. Bakanlığın yazısında, bu kapsamda, satışa tabi plastik …

Devamı »

“Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı” 07-10 Kasım 2019

T.C. Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesi ve Göbeklitepe’nin UNESCO tarafından Dünya Miras listesine alınması ile birlikte Ülkemiz için olduğu kadar tüm Dünyanın ilgi odağı haline gelen “Göbeklitepe” kapsamında, 07 – 10 Kasım …

Devamı »

Plastik Poşet Uygulamaları Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, “Plastik Poşet Uygulamaları” konulu yazısında, bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere (z) bendi, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (b) bendi …

Devamı »

Özel Mesleki Eğitim Merkezleri Hakkında

Sayın Üyemiz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; “İlgi: 7180 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Özel mesleki eğitim merkezlerine ilişkin ilgi Kanunun 9 uncu maddesiyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde …

Devamı »

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti (Yetki Belgesi) Hakkında

Sayın Üyemiz, T.C. Erzincan Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; İkinci El Motorlu Taşıtların Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrası ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetlerine halen devam eden gerçek veya tüzel …

Devamı »
X