Duyurular

TSE, Araç Kontrol Merkezleri İhalesi Duyurusu

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDEN 1. İşin Konusu, Kapsamı ve Teklife ilişkin bilgiler şunlardır; 1.1. Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için illerde TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine ait gerekli alt …

Devamı »

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt, Üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içerdiği belirtilmektedir. Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme …

Devamı »

AB Ülkelerine Kuru İncir / Fındık / Antep Fıstığı İhracatı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda, 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında, EK-1’de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ile bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği(AB) ülkelerine ihracatında Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası ile birlikte EK-2’de bir örneği …

Devamı »

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda, 09.01.2019 tarihli Makam Oluru ile taraflarınca yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25.03.2019 tarihli Olur ile değişiklik yapılan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca plastik poşetlerin ücret karşılığında tüketici veya kullanıcıya verildiği ifade edilmektedir. Bakanlığın yazısında, bu kapsamda, satışa tabi plastik …

Devamı »

“Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı” 07-10 Kasım 2019

T.C. Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesi ve Göbeklitepe’nin UNESCO tarafından Dünya Miras listesine alınması ile birlikte Ülkemiz için olduğu kadar tüm Dünyanın ilgi odağı haline gelen “Göbeklitepe” kapsamında, 07 – 10 Kasım …

Devamı »

Plastik Poşet Uygulamaları Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, “Plastik Poşet Uygulamaları” konulu yazısında, bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere (z) bendi, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (b) bendi …

Devamı »

Özel Mesleki Eğitim Merkezleri Hakkında

Sayın Üyemiz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; “İlgi: 7180 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Özel mesleki eğitim merkezlerine ilişkin ilgi Kanunun 9 uncu maddesiyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde …

Devamı »

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti (Yetki Belgesi) Hakkında

Sayın Üyemiz, T.C. Erzincan Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda; İkinci El Motorlu Taşıtların Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrası ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetlerine halen devam eden gerçek veya tüzel …

Devamı »

Tanoğlu’ndan 15 Temmuz Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Gün, ülkemizi, demokrasimizi, ekonomimizi daha ileriye taşıma günüdür” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu yaptığı açıklamaya şöyle devam etti: “15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz ve aziz milletimiz tarihinin en hain, en alçak darbe girişimiyle karşı …

Devamı »

“Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları ile (Nace Kodları Bazında) İlişkilendirilmesi” Konulu Anket Çalışması Hk.

Sayın Üyemiz, İlgi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurunun 103501 sayılı yazısı. İlgi’de kayıtlı yazıda; 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu …

Devamı »

KKTB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda; Uluslararası finansal kuruluş statüsünde olan ve ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) Yıllık Toplantılarının, 15 – 17 Haziran 2019 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirileceği ve toplantılara KTKB’ye üye 11 ülkeden Bakan, Bakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı …

Devamı »

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 07.05.2019 tarih ve 4823 sayılı yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce, 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak , yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Bu Yönetmelik , başta ADR’nin son ekleri olmak …

Devamı »

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan, risk değerlendirme kriterlerini sağlayan mikro ve küçük ölçekli firmalar, ticari alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Söz konusu sigorta, KOBİ’lerimizin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamaktadır. Üyelerimize duyurulur. Ek: Ayrıntılı …

Devamı »

Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

Sayın Üyemiz, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi işletmeleri bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili “Yıllık İşletme Cetveli”ni her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermek zorundadırlar. Yıllık İşletme Cetveli bir dilekçe ekinde yazılı olarak elden veya posta yoluyla gönderilebileceği gibi elektronik ortamda da verilebilmektedir. Yıllık işletme cetvelini elektronik …

Devamı »

Kişisel Verilerin Korunması, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (Verbis) Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. …

Devamı »

Sanayide Milli İmkanlar Ağırlıklı Olarak Dijitalleşme İçin 250 Milyon TL Destek

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI ‘‘2019-01-02 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI’’ Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir. Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen …

Devamı »

Hestourex Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı Hakkında

Sayın Üyemiz; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2019 Yılı Çalışma Programı Bölgenin Sağlık Turizmi Gelirinin Artırılması Sonuç Odaklı Programı Tanıtım ve Yatırım Destek faaliyetleri kapsamında Hestourex Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı’na stantlı katılım öngörülmüş olup KUDAKA Yönetim Kurulu 108. toplantısında 4-7 Nisan 2019 tarihleri Antalya’da düzenlenecek olan fuara katılım konusu …

Devamı »

Ölçü Aletlerinin Muayenesi ile İlgili Önemli Duyuru

28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir. Bu muafiyet ile 01.12.2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş …

Devamı »

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hakkında

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ve aşağıdaki bağlantıda bir örneği sunulan yazıda, ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için “İthalatta ihracatçı Kayıt Sistemi” (İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği kaydedilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden …

Devamı »

“Burası Türkiye, Burada İş Var” İstihdam Seferberliği 2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde “Burası Türkiye, Burada İş Var” sloganıyla başlatılan “İstihdam Seferberliği 2019”da iş insanlarına farklı alanlarda destek verilecek. Verilecek desteklerle ilgili ayrıntılı bilgiye http://istihdamseferberligi.tobb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. EK: İstihdam Teşvikleri Sunum (Uzun Versiyon) Bilgilerinize sunarız.

Devamı »
X