Oda Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında

Sayın Üyemiz,

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

  1. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen üyelerimizin 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru dilekçesi ile Odaya başvurmaları gerekmektedir. (Söz konusu dilekçe Odamızda bulunmaktadır.)
  2. Ödemelerinizi Odaya başvurarak ya da online işlemlerden gerçekleştirebilirsiniz.
  3. Yapılandırma, 31 Ağustos 2020tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir. Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.
  4. Taksitli ödeme yapmak istemeyip borcunun tamamını peşin olarak ödemek isteyen üyelerimiz, dilekçede belirtmek şartıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar (28 Şubat 2021) borcun aslının tamamını yatırabilir.
  5. Başvuru üzerine Oda, üyenin toplam ödemesini azami 6 (altı) taksite kadar bölebilir. Taksit son ödeme günü 28 Şubat 2021 olup kalan taksitler, son taksit tarihi 31 Temmuz 2021 olacak şekilde aylık dönemler halinde ödenecektir.
  6. Taksitlerden herhangi biri süresi içerisinde ödenmez ise yapılandırma iptal edilerek borç eski haline döndürülür.

Üyelerimize duyurulur

X