Hibe ve Kira Desteği Hakkında

Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe ve kira desteği programı kapsamında, ek-1’de yer alan faaliyet konularında iştigal eden gerçek kişi tacir niteliğindeki Oda üyelerimiz de söz konusu destekten faydalanabilecektir. Anılan program ve uygulama esasları hakkındaki tebliğ ek-2’de sunulmaktadır.

Salgın sebebiyle “Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler Hakkında Duyuru” Ticaret Bakanlığı’nın https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri web adresinde yer almaktadır.

EKLER:
1- 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Desteklenecek Ekonomik Faaliyetler Listesi (6 sayfa)
2- Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ (2 sayfa)

X