YöreselPeynir İmalatı Projesi Yapım İşi İçin İhale İlanı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı Kapsamında sağlanan mali destek ile Erzincan İlinde TRA1/19/GPD2401/0001 referans numaralı “Yöresel Peynir İmalatı Projesi” için yapım işi ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır.

ALIMI YAPILACAK YAPIM İŞİ LİSTESİ:
LOT 1: Havalandırma Yapım İşi

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Tarım Kredi Birlik A.Ş. Süt İşleme Tesisi Aydoğdu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. D:66 Merkez/ERZİNCAN adresinden veya www.kudaka.gov.tr, www.erzincantso.org.tr, www.tarimkredibirlik.com.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklifler götürü bedel esaslı ve KDV hariç olarak sunulacaktır.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 04/12/2020 Cuma Saat 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.kudaka.gov.tr, www.erzincantso.org.tr, www.tarimkredibirlik.com.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 04/12/2020 tarihinde, saat 14:00’te ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. Süt İşleme Tesisi Aydoğdu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. D:66 Merkez/ERZİNCAN adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İlgililere duyurulur. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı Kapsamında sağlanan mali destek ile Erzincan İlinde TRA1/19/GPD2401/0001 referans numaralı “Yöresel Peynir İmalatı Projesi” için yapım işi ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır.

ALIMI YAPILACAK YAPIM İŞİ LİSTESİ:
LOT 1: Havalandırma Yapım İşi

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Tarım Kredi Birlik A.Ş. Süt İşleme Tesisi Aydoğdu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. D:66 Merkez/ERZİNCAN adresinden veya www.kudaka.gov.tr, www.erzincantso.org.tr, www.tarimkredibirlik.com.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklifler götürü bedel esaslı ve KDV hariç olarak sunulacaktır.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 04/12/2020 Cuma Saat 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.kudaka.gov.tr, www.erzincantso.org.tr, www.tarimkredibirlik.com.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 04/12/2020 tarihinde, saat 14:00’te ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. Süt İşleme Tesisi Aydoğdu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. D:66 Merkez/ERZİNCAN adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İlgililere duyurulur.

İhaleye ait dökümanları indirmek için tıklayınız.

X