Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi

T.C. Erzincan Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda;

“6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 05.06.2018 tarihli ve 30442 saydı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile taşınmaz ticaretine ilişkim usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bununla birlikte Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar ve bu şartlardan muafiyet sağlayan durumlara ilişkin hükümlerinde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile işletmelere yetki belgesi verilebilmesi için 05.06.2018 tarihinde getirilen mesleki yeterlilik belgesi ve lise mezuniyet şartlarına, mesleki eğitim ve mesleki deneyim şartları eklenmiş ve bu şartlara ilişkin muafiyet hükümleri yeniden düzenlenmiştir.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi başvurusu istenilen evraklar ile birlikte https://ttbs.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile getirilen bazı muafiyetlerin 31.03.2021 tarihine kadar yapılan başvurular için geçerli olacağı, bu tarihten sonra yapılan başvurularda muafiyet hükümlerinden yararlandırılamayacağı bildirilmiştir.”

Üyelerimize duyurulur.

X