KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 2020 Proje Teklif Çağrıları

KOSGEB İmalat sanayi sektöründe milli imkânlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

– Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,

– İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak amaçlarıyla;

– İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi,

– İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması konularında 2 (iki) adet Proje Teklif Çağrısına çıkmıştır.

Başvurular 22 Temmuz-17 Eylül 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak olup, başvuru şartları ve diğer hususlara https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7511/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi bağlantısından ulaşabilirsiniz.

X