KUDAKA Covid 19 Anketi

Sayın Üyemiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonu ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Covid 19 sürecinin sosyo-ekonomik etkilerinin tespitine yönelik bir çalışma yürütülmektedir. Sürecin etkilerinin ve alınması gereken tedbirlerin ortaya konabilmesi açısından hem meslek odaları başta olmak üzere bölge aktörleri ile telekonferans yöntemi ile görüşmeler yapılacak hem de işletmelerimize yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda anket için oluşturulmuş olan https://forms.gle/FhWR43e8PNHPwnxi6 bağlantı adresinden anketi doldurabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

X