Yöresel Peynir İmalatı Projesi Süt İşleme Tesisi Tadilat ve Yapım İşi İçin İhale İlanı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı Kapsamında sağlanan mali destek ile Erzincan İlinde Yöresel Peynir İmalatı Projesi için süt işleme tesisi tadilat yapım işi ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır.

ALIMI YAPILACAK YAPIM İŞİ LİSTESİ:

LOT 1: SÜT İŞLEME TESİSİ TADİLAT VE YAPIM İŞİ

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Mahallesi, Fevzi Paşa Cd. No:19 Merkez/ERZİNCAN adresinden veya www.kudaka.org.tr ve www.erzincandsyb.org.trwww.erzincantso.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklifler götürü bedel esaslı ve KDV hariç olarak sunulacaktır.

Tekliflerin teslimi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Mahallesi, Fevzi Paşa Cd. No:19 Merkez/ERZİNCAN adresine yapılacaktır.

Teklif için son tarih ve saati : 02/03/2020 Pazartesi, 10:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.erzincantso.org.trwww.erzincandsyb.org.tr ve www.kudaka.org.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 02/03/2020 tarihinde, saat 10:00 da ve Atatürk Mahallesi, Fevzi Paşa Cd. No:19 Merkez/ERZİNCAN adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İlgililere duyurulur.

İhaleye ait dökümanları incelemek için tıklayınız.

X