İran’da Yolcu Beraberi Döviz Uygulamaları Hakkında

İran’a yolcu beraberi veya karayolu, deniz yolu ve demiryolu ile döviz getirilmesi veya anılan ülkeden döviz çıkarılması ile ilgili uygulamalar ve bu uygulamalara yönelik takip edilmesi gereken usul/yöntem hakkında bilgi verilmektedir.

Ticaret Bakanlığından gelen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen yazıda, İran’da bazı tır şoförlerimizin son dönemde İran gümrüklerinde yolcu beraberi dövizle ilgili sorunlar yaşamakta olduğuna dair bilgiler alındığı ifade edilmektedir.

İran Merkez Bankası’nın 13/05/2018 tarihinde hayata geçirilen uygulamasına göre, İran’a döviz getirilmesi durumunda, yolcu beraberinde kişi başına 10.000 (Onbin) Avro veya karşılığı dövizi aşmayacak şekilde döviz getirilmesinde herhangi bir beyan zorunluluğu bulunmadığı, bu miktarın üzerinde ise ülkeye girişte döviz, banka belgeleri veya isimsiz değerli kağıtların İran gümrük kapılarında bulunan Bank Melli şubelerine bildirilmesi ve doldurulacak beyanname aracılığıyla bir takip kodu alınması gerektiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ülkeye gelişte 10.000 Avro’dan az döviz getirecek kişinin beyan zorunluluğu bulunmamasına rağmen, ülkeden 5.000 Avrodan fazla para çıkaracak olması durumunda Gümrük Kapılarında Bank Melli şubelerine beyanda bulunmasında ve takip kodu almasında fayda bulunmakta olduğu belirtilmektedir.

İran’da yolcu beraberi döviz, banka belgeleri veya isimsiz değerli kağıtların ülkeden çıkarılmasında izin verilen meblağın, yolcu başına havayolu ile 5.000 (Beşbin) Avro veya karşılığı döviz; karayolu, denizyolu ve demiryolu ile ise 2.000 (İkibin) Avro veya karşılığı döviz olduğu bildirilmektedir.

X