Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği (COSME) Programı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Avrupa Birliği’nin “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan “ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology Project)” başlıklı bir proje çağrısının yayınlandığı bildirilmiştir.

Son başvuru tarihi 17 Mart 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dökümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun “https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/elit” internet sayfasından ulaşılabildiği belirtilmiştir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu çağrı hakkındaki bilgi notu ve broşür aşağıda yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

Ek(ler): Bilgi Notu Broşür
X