U-ETDS Veri Giriş Zorunluluğu ve Sayısal Takograf Verilerine Yönelik Erteleme Hakkında

10.01.2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre;

  • U-ETDS veri giriş zorunluluğu 01.01.2021 tarihine kadar,
  • Sayısal takograf verilerini arşivleme ve yükleme zorunluluğu;
    • Uluslararası taşımacılık faaliyetleri için 01.01.2021,
    • Ulusal taşımacılık faaliyetleri için 01.01.2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

X