Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan’da Sanayici ve İşadamları ile Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Erzincan’da Sanayici ve İşadamları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya geldiler. Hilton Otelde düzenlenen Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Tanoğlu, üyelerimizin ve ilimizin talep ve sorunlarını Sayın Bakan Mustafa Varank’a iletti. Başkan Tanoğlu konuşmasında;

“Sayın Bakanım, öncelikle ilimize teşriflerinizden dolayı sizlere şahsım ve üyelerimiz adına hoş geldiniz diyor saygılarımı sunuyorum.

Sayın Bakanım ve çok değerli konuklar; Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ticaretin nabzını elinde tutan, ilin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. 3 bine yakın tüccar ve sanayici üyemizle ilimize katma değer sağlamak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Valimize de ayrıca bu mücadelemizde bizlere verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bizler seçilirken, bu görevin fahri bir görev olduğunun ve amacımızın üyelerimizin ve ilimizin menfaatini korumak olduğunun bilinciyle seçildik. Bulunduğumuz her ortamda da söylenmesi gerekeni söylemekten hiçbir zaman çekinmedik. Bugün de burada sizlere taleplerimizi arz ederek, sorunlarımıza çözüm bulmanız hususunda ısrarcı olacağız.

Sayın Bakanım,

-Kredi ve Teminat Sorunları üyelerimizin başlıca sorunlarından biridir. Üretimin en önemli faktörlerinden biri sayılan finansman tedarikinin sanayici için kolaylaştırılması amacıyla bankalarla yapılacak olan görüşmeler sonucunda çok düşük oranlı krediler sunulmalıdır.

-Bankaların KOBİ’lere verdikleri kredi şartları iyileştirmelidir.

-Teşvik uygulamalarının sadece yeni yatırımcılara değil eski yatırımcılara da uygulanması gerekmektedir. Kuruluşundan itibaren pek çok sıkıntıdan geçerek varlığını devam ettirmeye çalışan eski yatırımcının teşviklerden faydalanamaması üzücüdür.

-Sanayicinin üreteceği ürünün maliyetlerinin düşürülmesi için nakliye ve navlun maliyetinin diğer gider kalemlerindeki teşviklerle tolere edilmesi gerekmektedir. Üyemiz, hammaddenin uzak oluşundan dolayı çift taraflı navlun ödemekte olup, bunun birinin devlet tarafından teşvik edilmesi yatırımcıyı rahatlatacaktır.

-Üyelerimizin imalat sırasında hammadde harici imalata ayırdığı maliyetlerde en büyük tutarı oluşturan işçi giderleri nedeniyle mevcut teşvikler haricinde özel teşvikler de sağlanmalıdır. Elektrik, su ve doğal gaz giderlerinde cazip indirimler yapılmalı, %70-80’lere varan vergi indirimleri sağlanmalıdır. 2004 yılında çıkarılan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda yer alan enerji desteklerinin tekrar sanayiciye verilmesini talep etmekteyiz.

-Üyelerimiz için mesleki eğitim almış eleman bulunmasında yaşanan zorluklar ve nitelikli iş gücünün il dışına göçmesi bir başka sorunumuzdur. Bu eksikliğin de İşkur aracılığıyla sektör bazında yapılacak olan iş başı eğitim programlarının sayılarının ve süresinin artırılmasıyla giderileceğini düşünmekteyiz.

-İhracatımızın artırılması için, ithalatı fazla olan ürünlerin envanterinin çıkarılması, ilimizin durumu ve üretim kapasitemizin de tespit edilmesiyle birlikte ilimizde hangi firmanın hangi üretimi yapabileceği ortaya konulmalı ve bu envanter sayesinde ithalatı fazla olan ürünlerin ilimizde ve bölgemizde üretilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bizleri çok heyecanlandıran ve 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürmek üzere adım attığımız Türkiye’nin Otomobili’nin bazı parçalarının ilimizde de üretilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Keza, Organize Sanayi Bölgemiz, alt yapısı tamamlanmış ve yatırımcının her türlü ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte bir bölgedir.

-Tüccar ve sanayicilerin yönetim, üretim, finans, pazarlama, insan kaynakları, Ar-Ge, ihracat gibi alanlardaki eğilimlerinin ve gelecek beklentilerinin ortaya konularak kısa, orta ve uzun vadeli planlarının belirlenmesi ve bu planların bölgeye özgü olarak hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Teşvikler her bir bölge için ayrı ayrı düzenlenmelidir.

-İlimizin eski İpek Yolu güzergahında kavşak noktada bulunması sebebiyle lojistik merkezinin ilimizde kurulması, ticaretin kolaylaştırılması açısından çok önemlidir.

-Üyelerimizin ve yatırım yapan firmaların finansal destek almak için yararlanmak istedikleri hibe projelerinde veya kuruluş aşamasındaki doğal gaz, elektrik ve benzeri aboneliklerindeki prosedürlerden etkilenmemeleri için bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması bir diğer talebimizdir.

-Altyapısı tamamlanmış olan mevcut Organize Sanayi Bölgemizde yan sanayi dallarında yatırımların artırılması için teşviklerin genişletilmesi beklenmektedir. Özellikle 2016 tarih ve 9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan Cazibe Merkezi Programı kapsamında, Anahtar Teslim Fabrika desteği benzeri desteklerin ilimizde uygulanmaya konulmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte ilimizin, 2020 yılı için Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamına alınmasını talep etmekteyiz.

-Sanayide hammadde olarak kullanılabilecek madenlerin varlığı ilimiz için büyük avantajdır. Örneğin, krom madeni yatağının büyük bölümünün ilimiz sınırlarında olması, ilimizde ferro krom tesisi kurulması açısından önemlidir. İlimizin avantajlı özelliklerinin değerlendirilerek buna göre çalışmalar yapılmasının hem istihdam için hem de bölgesel kalkınma için çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

-KOSGEB’nin son zamanlarda çıkmış olduğu hibe programı çağrılarında yüksek teknolojik ürünler de büyük oranda desteklenmektedir. Yalnız ilimizde yüksek teknoloji ürünlerini kapsayan bir işletme mevcut değildir. Örneğin geçtiğimiz sene Dijitalleşme konulu çağrıya çıkılmıştır ve herhangi bir başvuru alınamamıştır. Dolayısıyla ilimizdeki mevcut sanayicinin üretim yaptığı sektörlere daha çok destek verilmesini talep ediyoruz.

Sayın Bakanım;

Arz etmeye çalıştığım sorunlarımızın iyileştirilmesi, hem mevcut üyelerimiz için hem de daha çok yatırımcının ilimize gelmesinin, geldiklerinde uzun vadeli olarak kalmalarının sağlanması amacıyla hayati derecede önem arz etmektedir. Teşrifleriniz için tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” dedi.

X