ADR/Taşıt Durum Tespit Belgesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğün’den, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen yazıda, 31 Aralık 2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile trafik siciline tescilli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulanan 2014 ve öncesi model yılına sahip eski taşıtlara, belirlenen takvime uygun olarak “Taşıt Durum Tespit Belgesi” alma zorunluluğu getirildiği belirtilmekte olup, 01.07.2016 tarihinden itibaren 3 yılı aşkın bir zamandır bu işlemin gerçekleştirildiği, bu zaman zarfında piyasada bulunan tüm araçların kayıt altına alındığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 24.04.2019 tarih, 30754 sayılı Resmi Gazete’de yeniden yayımlanan Yönetmeliğin Geçici Madde 1 hükmü kapsamında tüm eski araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi almalarının zorunlu olduğu 31.12.2019 tarihinden sonra Taşıt Durum Tespit Belgesi Düzenlenmesine son verileceği belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

24.04.2019 Tarih ve 30754 Sayılı Resmi Gazete için tıklayınız.

X