Özel Mesleki Eğitim Merkezleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda;

“İlgi: 7180 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

Özel mesleki eğitim merkezlerine ilişkin ilgi Kanunun 9 uncu maddesiyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan Kanun kapsamında açılacak kurumlar arasına özel mesleki eğitim merkezi de eklenmiş, aynca aynı fıkranın (r) bendinde mesleki eğitim merkezleri; “Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu” olarak tanımlanmıştır.

Özel mesleki eğitim merkezlerinin yasal alt yapısı yukarıda ifade edilen mevzuat ile tamamlanmış konuya ilişkin alt mevzuat geliştirme çalışmaları ise devam etmektedir. Özel mesleki eğitim merkezleri organize sanayi bölgelerinde müstakil olarak açılabileceği gibi organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde veya organize sanayi bölgesi içinde ya da dışında faaliyet gösteren ve Bakanlıkça belirlenen şartlara haiz iş yerlerinin bünyesinde de açılabilecektir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

X