İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti (Yetki Belgesi) Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Erzincan Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda;

İkinci El Motorlu Taşıtların Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrası ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetlerine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Bu nedenle, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla,ilçemizde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar 13 Ağustos 2019 tarihinde kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

X