Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 07.05.2019 tarih ve 4823 sayılı yazıda;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce, 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak , yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Bu Yönetmelik , başta ADR’nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur.” hükmü gereğince söz konusu Bakanlıkça hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” in 24/04/2019 tarihli ve 30574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

X