KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan, risk değerlendirme kriterlerini sağlayan mikro ve küçük ölçekli firmalar, ticari alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Söz konusu sigorta, KOBİ’lerimizin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

Ek: Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

X