Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

Sayın Üyemiz,

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi işletmeleri bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili “Yıllık İşletme Cetveli”ni her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermek zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetveli bir dilekçe ekinde yazılı olarak elden veya posta yoluyla gönderilebileceği gibi elektronik ortamda da verilebilmektedir.

Yıllık işletme cetvelini elektronik ortamda vermek isteyen işletmelerin ise; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan “Sanayi Bilgi Sistemi” veya “https://sanayisicil.sanayi.gov.tr” Sicil adresinden yeni sisteme ait kullanıcı adı-şifre oluşturarak giriş yapılıp,  giriş ekranında yer alan kullanım kılavuzlarını dikkate alarak açılan sayfada yer alan “Kayıtlı işletmelerim” menüsünü tıklayarak işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetvellerinin bu yıl en geç 30 Nisan 2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar verilmesi gerekmekte olup, Yıllık İşletme Cetvellerini zamanında vermeyen ve eksik-yanlış beyanda bulunan işletmeler hakkında 1.294 (Binikiyüzdoksandört) TL idari para cezası uygulanacaktır.

Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda bizzat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir veya (4446100) nolu telefondan bilgi ve yardım alabilirler.

Üyelerimize önemle duyurulur.

X