Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

Sayın Üyemiz,

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların, aynı kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini her yıl sonu itibariyle en geç 4 ay içinde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu olan Yıllık İşletme Cetveli, http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra girilebilmektedir.

2018 yılına ait yıllık işletme cetvelini süresi içinde (2019 yılı Nisan ayı sonuna kadar) vermeyen firmalara 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi gereği 1294 (Binikiyüzdoksandört ) TL idari para cezası uygulanacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

X