TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Seçimleri

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri Oda ve Borsalarımızda 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Seçimlere İlişkin;

  • TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği başvuru formu,
  • TOBB  İl Genç Girişimciler Kurulu üyeliği başvuru formu,
  • TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları,
  • TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş Çalışma  Usul ve Esasları,
  • TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları,
  • TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları’na

http://www.tobbgirisimcilik.org.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Seçmen Listesine girecek Kurul Üye kayıtlarının gerçekleşebilmesi için; İl Kadın Girişimciler Kurul üyeliği adayının http://www.tobbgirisimcilik.org.tr adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak Odamıza teslim etmesi gerekmektedir. Oda Yönetim Kurulu onayına müteakip, TOBB tarafından gönderilen şifre vasıtası ile TOBB Girişimci Kurulları Bilgi Sistemine girişler üye olduğunuz Oda tarafından gerçekleştirilecektir. Odanın Kurul üye sayısı Oda Meclisi Üye sayısı kadardır.

TOBB Girişimcilik  Bilgi Sistemi, üye kaydı 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 15:00 itibariyle kapanacaktır. Seçmen listeleri oluşturulurken, söz konusu tarih ve saat itibariyle bilgileri eksiksiz olarak girilmiş olan üyeler esas alınacaktır. Bu tarihten sonra İl İcra Komitesi Seçimleri tamamlanıncaya kadar yeni üye girişi ve bilgi güncellemesi yapılamayacaktır.

TOBB tarafından, İl İcra Komitesi Üyeliği kontenjan dağılımı ve seçmen listeleri  11 Şubat 2019 Pazartesi günü e-posta ve faks yoluyla Odaya iletilecektir.

Seçmen listeleri ile seçim tarihi yeri ve saati 11 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren Oda hizmet binasında bulunan İlan yerlerine asılmak suretiyle ve Oda İnternet sitesinde yayınlanarak duyurulur.

İl İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları, 11 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte en geç 18 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar seçimin gerçekleştirileceği Odaya yapılacaktır.

Başvurusunu tamamlamış İcra Komitesi Üyeliği adaylarının yer aldığı liste 22 Şubat 2019 Cuma günü mesai başlangıç saatinden itibaren seçimin gerçekleştirileceği Oda Hizmet Binasında bulunan ilan yerlerine asılmak ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır.

İlgili mevzuat kapsamında Oda Yönetim Kurullarınca karara bağlanması gereken itirazlar, Oda Genel Sekreterliklerine, Merkez Seçim Kurulu’na yapılacak itirazlar ise, TOBB Girişimcilik Müdürlüğü’nün 0(312) 218 24 84 numaralı faksına ulaştırılacaktır. Seçim Sonuçlarının kesinleştiği günden iki iş günü içerisinde , İl İcra Komitesi’ne seçilen asil ve yedek üyeler, seçimi gerçekleştiren Oda tarafından Koordinatör Oda/Borsa ve seçilen kişilere yazılı olarak bildirilecektir.

İl İcra Komitesi ilk toplantısını, Başkan ve Başkan yardımcıları Seçimi gündemi ile Koordinatör Oda/Borsa hizmet Binasında en geç 7 Mart 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar gerçekleştireceklerdir. Yeni seçilen İl İcra Komitesi Başkanı, Başkan Yardımcıları ve üyelerine ilişkin organ bilgileri Koordinatör Oda/Borsa tarafından en geç 13 Mart 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemine girişi tamamlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

X