7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile Borç Yapılandırma Hakkında

Sayın Üyemiz,

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda da Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun” gereği;

  1. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen üyelerin taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar dilekçe ile odaya başvuru yapmaları şarttır.
  2. 31.03.2018 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir.
  3. Taksitli ödeme yapmak istemeyenler dilekçede belirtmek şartıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar borcun aslının tamamını yatırabilir.
  4. Başvuru üzerine oda, üyenin asıl alacağı olan toplam meblağı azami altı takside kadar bölebilir. 1. taksit son ödeme günü 31.07.2018 olup kalan taksitler birer aylık dönemler halinde ödenecektir.
  5. Taksitlerden herhangi biri süresi içerisinde ödenmez ise yapılandırma iptal edilerek borç eski haline döndürülür.

2018 yılı oda üyelik aidatı 1. taksitleri Haziran Ayı içerisinde ödenmesi gerekmekte olup ödemelerinizi Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’na veya http://uye.tobb.org.tr adresinden sisteme kayıt olarak online ödeme yoluyla da yapabilirsiniz.

X