Şeker Fabrikası İhalesi İçin Talepler Alınmaya Devam Ediyor, Süre Uzatıldı!

 

Değerli Erzincanlılar;

Bilindiği gibi 11 Nisan 2018 tarihinde Erzincan Şeker Fabrikamız özelleştirme yöntemi ile satılacaktır. Satışa esas olan varlıklar, 659.000 m² fabrika sahası, fabrika binaları ve makine teçhizatıdır. Lojmanlar, sosyal tesisler ve tarım arazileri satışa dahil değildir. Bu sabit kıymetlerin yanında en önemli satış kalemi 26.500 ton şeker üretim kotasıdır. Bu miktar ulusal düzeyde her fabrika için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu nedenle burada satışa konu olan aslında fabrikanın sabit kıymetlerinden çok sahip olduğu şeker kotasıdır. Nişasta bazlı şekerlerin üretim kotasının ülke genelinde düşürülmesi ile pancar şekeri kotasının ilerleyen yıllarda daha da değerleneceği aşikardır.

Bildiğiniz gibi İlimizde geçmiş yıllarda yapılan özelleştirmelere baktığımızda sonu hep kayıplarla neticelenmiştir. Bugün eğer şeker fabrikamıza sahip çıkıp bu fabrikayı ilimize kazandıramazsak yarın aynı sonuçlarla karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. Ticaret ve Sanayi Odasının bütçesi bellidir ve böyle bir yükün altından tek başına kalkması mümkün değildir. Bu yükü hep beraber omuzlamamız gerekmektedir.

Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurmuş olduğumuz Erzincan Yatırım A.Ş. ile satış şartnamemizi aldık ve gerekli incelemeleri yaptık. Amacımız, esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle, çiftçisiyle ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip bu fabrikayı Erzincan’a kazandırmaktır. Ticaret ve Sanayi Odasının yanı sıra Esnaf Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Pancar Kooperatifi, Ticaret Borsası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de kurmuş olduğumuz şirketin çatısı altında birleşmişlerdir. Fabrikamızın göz göre göre elimizden gitmemesi için biz STK’lar elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu fabrikayı şehrimize kazandırma noktasında bugün gayret göstermezsek, yarınki gayretimiz bu fabrikaya asgari ücretten bir işçi yerleştirmeden başka bir şey olmayacaktır. Kurmuş olduğumuz bu şirkete en azından bir pay ortak olmak, bu şehirde yaşayan herkesin sosyal sorumluluğudur.

Erzincan Yatırım Anonim Şirketinin bir pay değeri 5.000 TL’dir. İştirakçiler maddi imkânları çerçevesinde, Erzincan Yatırım A.Ş.’nin Vakıfbank Merkez Şubesi nezdindeki TR44 0001 5001 5800 7307 0190 44 IBAN nolu hesabına, bir paydan bin paya kadar pay bedelini yatırarak, nüfus cüzdanı fotokopileri ile birlikte yatırmış oldukları bedeli gösteren dekontu Odamıza teslim edip şirkete hissedar olabilirler. Satış işleminin lehimize sonuçlanması durumunda yapılacak ilk genel kurulda şirket yönetim kurulu belirlenerek sahasında uzman kişilerden oluşan profesyonel bir yönetim ile kâr amaçlı olarak yönetilecektir. Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yasal çerçevesinde, şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile yürütülecektir.

Katılım sağladığınız hisse payları, Ticaret ve Sanayi Odası güvencesinde olup, ihalenin olumsuz neticelenmesi halinde hisse payına düşen bedeller tek bir kuruşuna dokunulmadan hesaplarınıza iade edilecektir.

Unutmayalım ki bugün Erzincan için taşın altına elimizi koyma günüdür. Şeker Fabrikasının Erzincan’a kazandırılması noktasında bugün vereceğimiz 5 bin lira, yarın çocuklarımıza gelecek için umut olacaktır. Yapacağımız bu çalışmanın şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.

Hayati GÜRKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

X