Et ve Et Ürünleri Satışı

Sayın üyemiz,

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğünden Odamıza iletilen 16.03.2018 tarih ve E.18330 sayılı yazıda;

“Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlükleri stoklarında dondurulmuş gövde koyun eti, gövde kuzu eti, gövde toklu eti ve gövde tavuk eti bulunmaktadır.

Stoklarda bulunan söz konusu ürünlerin tüketilebileceği ilgili kurum ve kuruluşlara satışı sağlanacaktır. Bu satışla ilgilenen kurum ve kuruluşların Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri halinde görüşmeler sağlanacak ve satış işlemleri gerçekleştirilebilecektir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

X