Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 05 Şubat 2018 tarihli elektronik postada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) adıyla yeni bir sistemi hayata geçirdiği bildirilmiş olup, anılan program ile gümrük işlemlerinin dış ticaret erbabı tarafından eş zamanlı takibinin yapılabileceği vurgulanmıştır.

Bahsi geçen program hakkındaki detaylı bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın https://www.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programi-getapp adresinden temin edilebildiği belirtilmiştir.

Buna ilaveten, aşağıdaki bağlantıda yer alan bir örneği sunulan ve TOBB web sitesi www.tobb.org.tr üst panelindeki “TOBB Birimleri” altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki “Duyurular” https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2617&lst=DuyurularListesi kısmından da ulaşılabilecek bilgi notunun, Odamız üyesi ilgili firmaların ivedilikle programın etkin kullanımının sağlanması belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

EK: Detaylı Bilgi Notu

X