Tarımsal Dış Pazar Stratejileri Tespit Anketi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıda; ülkemizin tarım alanında dış pazar stratejilerinin belirlenmesini teminen, https://goo.gl/forms/jOTawYOoD0JPmhaE3 adresinde yer alan elektronik anket formunun elektronik ortamda doldurulması talep edilmektedir.

Tarım ürünleri ticareti ve ihracatı ile ilgilenen üyelerimize önemle duyurulur.

X